19 december 2016

Ontstaan

Schieten met historische wapens

Geschiedenis
Rond 1400 werden de eerste handwapens geproduceerd waarbij buskruit als explosieve lading gebruikt werd. Tot dan toe werden explosieve mengsels, in de 10de eeuw in China ontdekt, voornamelijk gebruikt als vuurwerk en als kruit voor kanonnen. De Venetiaanse koopman Marco Polo bracht, volgens overlevering, het alchemistische geheim op zijn handelsreis mee. Tussen 1271 en 1292 reisde hij dwars door Europa naar Peking, ook wel de ‘Zijderoute’ genoemd waar hij onder andere buskruit vond.

Buskruit
Het oudste explosieve mengsel is buskruit en heeft de volgende globale samenstelling: 75% salpeter, 15% zwavel en 10% houtskool. Buskruit is in de loop van de jaren verbeterd: vermaling, persen, breken en zeven zorgden ervoor dat het één van de meest explosieve stoffen is en daardoor veilig opgeslagen moet zijn. Een bekende hedendaagse toepassing vinden we in de auto: een op buskruit gebaseerd ontstekingsmechanisme zorgt ervoor dat de airbag zichzelf opblaast.

Typen historische wapens
In de loop van de jaren zijn er diverse technieken ontwikkeld om projectielen af te vuren, van de eerste lontslot geweren en pistolen tot de moderne achterlader.
Meer informatie over de diverse historische wapens kunt u vinden op de website van KNSA De Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie.


Klik 2x op elke foto om ‘m beeldvullend te zien. Om terug te gaan klikt u 2x op het pijltje in de linkerbovenhoek van de pagina.